"Såg mycket bra ut,
vi blev riktigt imponerade av ditt sätt att skriva."
Anna Berggren
Business Development Manager, Perstorp
"Du har fångat vad jag ville få sagt väldigt bra."
Marie Jonsson
Rekotex
"En mycket välskriven artikel!
Bra flyt i texten och du verkar ha förstått mina ibland
ganska utsvävande resonemang."
Dag Duberg
Nordic Sustainability Manager, Tarkett
"Jättebra artikel!"
Pelle Jansson
Marketing Manager, We aRe SpinDye
"Det ser kanon ut,
tummen upp från vårt håll!"
Viktor Börjesson
CEO, ReVibe EnergyUppdrag och publikationer i urval

För Svenskt Näringslivs räkning har jag gjort rapporter, läromedel, filmmanus och diverse textarbeten.

Jag har en längre tid haft en kombinerad skribent- och redaktörsroll för projektet Miljönytta.se som lyfter fram företag med miljönyttig innovation. I uppdraget har bland annat ingått att bygga upp och hantera ett nyhetsflöde om miljöteknik, att skriva artiklar och andra texter om företag och tekniker utifrån intervjuer och egen research, samt att publicera och översätta. (Jag har skrivit alla artiklar under vinjetten "Framtid" sedan 2013, gjort alla engelska översättningar sedan 2015 och från och med augusti 2018 skrivit samtliga artiklar och nyheter.)

Några exempel på artiklar

Som batterier som aldrig får slut på kraft (2019)

Kan metanutsläpp från tundran hejdas av betande djur? (2019)

Ett smartare sakernas internet när noderna tänker själva (2019)

Den digitala gruvan tar vara på resurser (2019)

Inbyggda sensorer avslöjar fuktskadorna i tid (2019)

Modern second-hand med människan i centrum (2019)

Några exempel på översättningar

Broker gives forgotten fabrics a renaissance (2019)

Jag har skrivit och bearbetat webbtexter för Sveriges Bryggerier om organisationen, drycker och dryckeshistoria. För Sveriges Läkarförbund och deras dotterförbund SYLF har jag bearbetat och producerat texter till webbplatsen. I projektet ingick även redigering av lag- och avtalsrelaterat material från fackspråk till en lättfattlig kunskapsdatabas för medlemmar, och en omfattande bearbetning av policytexter. Jag har även gjort uppdrag å Svenskt Kötts och Transportföretagens vägnar.

Vidare har jag varit involverad i att klippa ett antal podcast-produktioner (Synfält Framåt!, Miljönyttapodden, Christofer Fjellners Trade Policy Comments, Användningsforumpodden, SVID:s A Society Designing Itself och Sociala Nätets podcast).CV (pdf)

Resume in English (pdf)


"Miljönytta - ett skolmaterial från Svenskt Näringsliv"
Läromedel om miljö riktat till högstadieelever.
För Svenskt Näringsliv (2018).


"Vår Miljö 2017"

Ett av flera årsmagasin om Sveriges betydelse för miljön i världen och svenska företags miljöarbete.
För Svenskt Näringsliv och Miljönytta.se (2017)


"Innovation for Sustainability"
Ett engelskspråkigt utdelningsmaterial för FN-konferenser om svenska företags Agenda 2030-bidrag.
För Svenskt Näringsliv (2017).


Tomas Söderlund | tomas@soderlund.cc | 070-625 74 72 | Gustaf Kjellbergs väg 26 | 756 43 Uppsala